dokumentar

Faglitteratur som bygger fremstillingen av personers motiver, resonnementer og samtaler på faktiske hendelser.

Viser det ene resultatet